Phụ kiện quay phim cơ bản, hữu ích, nên có (P2)

Bộ khung máy ảnh và thiết bị đi kèm

Ngoài những phụ kiện máy ảnh thiết yếu bắt buộc phải có (sắm ngay lúc mua máy mới với bất kỳ người dùng nào) đã được viết trong bài này thì dưới đây tôi đã nghiên cứu, sử dụng và đề xuất với các bạn những phụ kiện, thiết bị khác dành cho mục đích […]