Phim phóng sự và Phim tài liệu

Phóng sự và Phim tài liệu

Cho tới nay, trên thế giới có rất nhiều quan niệm về phim tài liệu. Tuỳ theo góc độ nghiên cứu khác nhau của các tác giả sẽ có những quan niệm riêng về thể loại này. Cùng tìm hiểu, phân biệt giữa Phóng sự và Phim tài liệu