Phim tài liệu về Biogas cho chăn nuôi

Phim tài liệu về Biogas - SNV

AHA media đã tham gia sản xuất phim tài liệu về khí sinh học (Biogas) cho tổ chức phi chính phủ SNV. Dự án “Chương trình Khí sinh học cho Ngành Chăn nuôi Việt Nam” do Cục Chăn nuôi làm Chủ dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản với sự hỗ trợ kỹ thuật và quản lý từ Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *