Phim chiến lược ngành cho Ngân hàng BIDV

AHA media sản xuất Phim Chiến lược kinh doanh 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030 của Ngân hàng BIDV

Tags: BIDV / phim doanh nghiệp

AHA media sản xuất Phim doanh nghiệp về chiến lược ngành cho khách hàng là Ngân hàng BIDV

Đối tác: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Đơn vị sản xuất: AHA media

Sản phẩm: Phim Chiến lược kinh doanh 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030 của Ngân hàng BIDV

Áp thấp đổ bộ, CoVid vây quanh nhưng không khí làm việc của team Aha vẫn High nha mọi người.
Làm việc hăng say đánh bay #covid

FIGHTING!

Phim doanh nghiệp BIDV
Phim doanh nghiệp BIDV – Một buổi làm việc chuyên môn

 

Phim doanh nghiệp BIDV
Máy quay đã sẵn sàng

 

Phim doanh nghiệp BIDV - Quay không khí làm việc hăng say
Phim doanh nghiệp BIDV – Không khí làm việc hăng say

Xin mời xem Video sản phẩm tại đây! (đang hậu kỳ)